כל הפוסטים בBarcelona

Have a good coffee day

 ! To have coffee in the morning is the basic human right כל מי שמכיר אותי יודע שקפה זו  אחת

Weekend Barcelona – my secret shops

יש בי אהבה גדולה לספרד.  האהבה הזו גרמה לי ללמוד ספרדית ולבקר במדינה הזו פעמים רבות. וכמובן איך אפשר להיות